ENORME HOEVEELHEID GOUDEN MUNTEN ONTDEKT IN ITALIAANSE STAD

De munten stammen uit de nadagen van de beroemde Romeinse keizers.

Archeologen ontdekten de munten tijdens onderzoek in Teatro Cressoni, te vinden in de Italiaanse stad Como. “We weten op dit moment nog niet welke historische en culturele waarde de vondst precies heeft,” erkent Alberto Bonsoli, de Italiaanse minister van cultuur.

De munten werden aangetroffen in een soort vaas met een vrij bijzondere vorm. Inmiddels zijn 27 van de munten wat uitgebreider bestudeerd. Ze lijken uit de vijfde eeuw na Christus te stammen. Maar er wachten nog veel meer munten op vervolgonderzoek; op foto’s is te zien dat de vaas rijkelijk gevuld is. Een deel van de munten ligt zelfs netjes opgestapeld. En niets wijst erop dat deze muntjes al eeuwen op ontdekking wachten; ze glimmen je nog tegemoet.

De vondst spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Want van wie waren deze munten? En hoe is deze schat honderden jaren geleden in de vergetelheid geraakt? Archeologen hopen daar natuurlijk een antwoord op te vinden. Ondertussen gaan de opgravingen in het gebied door. Ook wat dat betreft zijn de verwachtingen – zeker na de vondst van deze rijkgevulde vaas – hooggespannen.

ENORME QUANTITÀ DI MONETE D'ORO SCOPERTE NELLA CITTA' ITALIANA

Le monete risalgono all'epoca dei famosi imperatori romani.

Gli archeologi hanno scoperto le monete durante le ricerche presso il Teatro Cressoni, situato nella città italiana di Como. "Non sappiamo ancora esattamente quale valore storico e culturale abbia la scoperta", ammette Alberto Bonsoli, ministro della Cultura italiano. Le monete sono state trovate in un vaso dalla forma piuttosto particolare. Nel frattempo, 27 delle monete sono state studiate più in dettaglio. Sembrano risalire al V secolo d.C. Ma molte altre monete attendono ulteriori indagini; le foto mostrano che il vaso è molto pieno. Alcune delle monete sono persino impilate ordinatamente. E non vi è alcuna indicazione che queste monete aspettassero di essere scoperte da secoli; ti sorridono ancora. La scoperta, ovviamente, parla all'immaginazione. Di chi erano queste monete? E come è caduto questo tesoro nell'oblio centinaia di anni fa? Naturalmente, gli archeologi sperano di trovare una risposta. Intanto proseguono gli scavi nella zona. Anche sotto questo aspetto le aspettative - sicuramente dopo la scoperta di questo ricco vaso - sono alte.

SCIENTIAS 10 settembre 2018
error: